วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทำความดีถวายในหลวงที่ บูรณวิทยาวันที่ 6 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้จัดโครงการทำความดีถวายในหลวง ด้วยการบริจาคโลหิต ณอาคารสายใยรักฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.30 น. โดยรถหน่วยเคลื่อนที่ขอ
งโรงพยาบาลราชบุรี
มีบุคคลหลายฝ่ายให้การสนับสนุนมาบริจาค เช่น ผู้ปกครอง ทหาร พระ-เณร ฯ ล ฯ
ได้ผู้บริจาค 44 ราย คิดเป็น 15400 ซี
ซี
ผู้บริจาคร่างกาย และอวัยวะ อีก 12 ราย

มาชมภาพกันดีกว่าค่ะ

ีี่นักเรียนกลุ่มจิตอาสารับลงทะเบียน


กำลังใจจากกาชาดหน่วยงานอ่ื่น ๆ ก็มาร่วมด้วยอนุโมทนาบุญกันทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น