วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา

วันที่ ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม. 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยประธานในพิธี พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ ได้กระทำพิธีมอบและกล่าวให้โอวาท โดยมุ่งหวังและอวยพรให้นักเรียน ก้าสู้ต่อไป ในการศึกษาในวันข้างหน้าอย่าย่อท้อ โดยครูทุกคนยังพร้อมเป็นกำลังใจให้นักเรียนเสมอ


ภาพบรรยากาศภายในงานอ่านต่อ >>