วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนกองทัพบกชนะเลิศการประกวดยอดนักพูด

ท่านผู้ทีเกียรติคะ ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้น
บุคคลทั่วไปนับถือ ศาสนาพราห์ม ฮินดูซึ่งกล่าวเอาไว้ว่า พระพรหม คือ ผู้สร้าง ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์มาตรัสรู้ ก็พบว่า แท้จริงแล้ว สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย เช่นว่า มนุษย์นี้เกิดขึ้น เพราะมีกรรมของตนเอง และ พ่อกับแม่ของเรานั้นเป็นผู้สร้างเราขึ้นมา จึงกล่าวได้ว่า พระพรหม ตามความหมายที่เข้าใจว่าเป็นผู้สร้างโลก สร้างคน ก็ได้แก่ พ่อและแม่ของเรานี้เอง
ดังพุทธภาษิตที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย ใน อารยวินัยนี้ เรากล่าวว่า น้ำนมของมารดา กลั่นออกมาจากสายโลหิต ดังนั้น พ่อและแม่ ย่อมสร้างทุกอย่างเพื่อลูก แม้เลือดในอกก็กลั่นให้ลูกได้ ท่านจึงเป็นพระพรหมผู้สร้างลูกอย่างแท้จริง
ถ้าเรา นับวันแรกที่แม่ตั้งครรภ์ท่านก็ใฝ่ฝันและสวดภาวนาให้ลูกรักเกิดมาอย่างปลอดภัย ท่าน อด ต่อความอยาก ลำบากต่อการนอนนั่ง แม้จะเหนื่อยและหนักท่านก็ไม่บน ท่านสู้ทนเพราะรักลูกแม่บำรุงครรภ์จนครบครันเมื่อวันที่ลูกเกิด เป็นวันที่แม่แสนจะเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่พอเห็นลูกปลอดภัยท่านก็อิ่มใจและเป็นสุขแม้ว่าลูกจะพิการท่านก็ไม่รำคาญเลี้ยงดู ท่านยอมรับและให้รักจนหมดใจแน่นอนค่ะพวกเราทุกๆ คน ยังคงจดจำ แววตาแห่งความเมตตาวาจาแห่งความเอื้ออาทร คำสอนที่ห่วงใยจากดวงใจของแม่ได้เสมอ
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ หนูมีกลอนบทหนึ่ง ที่อยากบอกกับทุกคน ให้รับรู้ว่า เหตุใด แม่จึงสมควรแก่การยกย่องและเทิดทูล
ผู้หญิงเป็น..มารดามหาบุรุษ เป็น พระพุทธก็เป็นได้ไม่น้อยหน้า
เป็น ผู้นำยุคสมัยในโลกา เป็น ภรรยาสุดแสนดีสามีรัก
เป็น ผู้อวดองค์อรชรชวนชม้าย เป็น สหายแห่งชีวิตสิทธิศักดิ์
เป็น แม่ทัพนำไทยให้คึกคัก เป็น เสาหลักการเมืองเรืองฤทธี
เป็น ขวัญเรือนรินธรรมชี้นำลูก เป็น ผู้ปลูกค่านิยมสมศักดิ์ศรี
เป็น ผู้กล้าที่ก้าวนำทำความดี เป็น ผู้มีศักยภาพควรปราบดา
นี่แหละคือผู้หญิงที่จริงแท้ โลกควรแก้เกณฑ์กดลดโมหา
เคารพหญิงอย่างที่เป็นเช่นสัจจา เพราะหญิงคือ มารดาแห่งแผ่นดิน .
บทความท่อนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขันแก้ว นักเรียนชั้น ป.5/1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา
ได้ ชนะเลิศการประกวดยอดนักพูด ในงานวันแม่ที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว ราชบุรี
โดยได้รับการฝึกซ้อมและรวบรวมบทความโดย
คุณครูกาญจนา จันทรดาสุฃ
นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังได้รับอีกรางวัลคือ
เด็กหญิงปราญชลี ฤทธิ์แรงกล้า ป.5/1รองชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงพระคุณแม่
เด็กหญิงดวงพร อินทร์แปลง/เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชรจาราไนย ป.6/1 ชมเชยอันดับ 2 ตอบปัญหาธรรมะ
เก่งมากเลยนะเด็กๆ

อ่านต่อ >>