วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วอนขอสันติสุขให้ประเทศไทย...คนตายกลับมาบอก


คนเราอยากอยู่อย่างสันติสุข... และอยากรู้จักชีวิตหลังความตาย
... แต่ไม่เคยได้รู้จริง

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศไทยต้องการคำภาวนาเพื่อสันติสุข... และเชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ ชีวิต

หลังความตาย
... แต่ไม่เคยได้ไปนรกหรือสวรรค์จริงๆ

คนจำนวนมากเชื่อว่า “พระเมตตา”นำมาซึ่งสันติสุข... และเชื่อเรื่องการตายแล้วฟื้นด้วยปาฏิหาริย์
... แต่ไม่เคยได้สัมผัสกับคนตายแล้วฟื้น ตัวเป็นเป็น

3 กรกฏาคม 2553 เวลา 15.00 น. .... ขอเชิญท่านร่วมสวดภาวนาพระเมตตาทำบุญขอสันติสุขให้แก่ประเทศไทย ณ โบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

... และ สัมผัสกับ “สแตนเล่ย์ วิลลาวีเซนซีโอ” ชาวฟิลิปปินส์ “ผู้ที่ตายไปแล้ว กลับฟื้นขึ้นมา”บอกเล่า เรื่องราวหลังความตาย ของเขา

... ร่วมใจกันทำกิจเมตตา คิดดี พูดดี ทำดี
... ร่วมกันสวดวอนขอพระเมตตาของพระเป็นเจ้า เพื่อสันติสุขของประเทศ

*สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บาทหลวงสุรินทร์ ชุนฟ้ง โทร.08-1995-3490*
อ่านต่อ >>