วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บ้านโป่งกระทิงบน คว้าแชมป์เป็นตัวแทน จ.ราชบุรี

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ... 


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2559 เวลา 09:00 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 (สพป.ราชบุรี เขต 1) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการประกวดในระดับ สพป.ราชบุรี เขต 1 และในระดับจังหวัด โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือจำนวน 9 ท่านเป็นคณะกรรมการ นำโดยนายประกิจ ธาราพันธ์ เป็นประธานกรรมการ การจัดประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความเข็มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ และช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเพื่อคัดเลือกกองลูกเสือเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป   
ในส่วนของ สพป.ราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนส่งกองลูกเสือเข้าประกวดจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.ราชโบริกานุเคราะห์ รร.อนุบาลปากท่อ รร.บ้านโป่งกระทิงบน และ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ผลการประกวด รร.บ้านโป่งกระทิงบน ชนะเลิศในระดับ สพป.ราชบุรี เขต 1 รองลงมาได้แก่ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา 


ต่อมา เป็นการประกวดในระดับจังหวัด โดย รร.เทพวิทยา อ.บ้านโป่ง  เป็นตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันกับ รร.บ้านโป่งกระทิงบน ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ทั้ง 2 โรงเรียนทำได้ดีทั้งคู่จนเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการ ผลสุดท้าย รร.บ้านโป่งกระทิงบน ชนะไปอย่างฉิวเฉียด ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ในระดับประเทศต่อไป

ดูคลิบวิดีโอ


**************************
ภาพ/ข่าว : สุชาต จันทรวงศ์
อ่านต่อ >>