วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สวนสวย หน้าใส ดวงใจบูรณะ

การศึกษา คือหัวใจของการศึกษาฉันท์ใด
ศิษย์ก็ คือหัวใจของครูฉันท์นั้น
ด้วยปณิธานที่มุ่งหวังให้นักเรียน ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยาเป็นผู้ที่
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม สดชื่น สบายตาสบายใจ ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนอันเป็นที่รัก
เมื่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนก็ย่อมที่จะอยากมาโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยาบริหารงานโดย
พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ ด้ทำการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนโดยจัดสร้างสวนสวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อน นั่งเล่น นั่งอ่านหนังสือ สำหรับนักเรียน เช่น ป้าย อบอุ่นปลอดภัย ในค่ายบูรฉัตร หน้าโรงเรียนโดยวางปี่เซี๊ยะเพื่อฮวงจุ้ยที่ดี และบำบัดน้ำเสียไปในตัวก็สร้างความสวยงามไปอีกแบบ

สวนสุริยะเพื่อการเรียนรู้ เป็นสวนพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะจักวาล

นั่งคุยกันในมุมสบายหน้าสหกรณ์โรงเรียน


น้ำตกปลาคราฟท่สอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมโลก


สวนสมุนไพร ใฝ่ศึกษามมุมสบายข้างตึกเรียนก็มีสวนสวยงามตา

หากเด็กรักที่จะมาโรงเรียนฉันท์ใด การออกนอกลู่นอกทางไปหาส่งเสพติดก็จะไม่เกิดฉันท์นั้น


ดังนั้นหากโรงเรียนใด หรือหน่วยงานใดจะสร้างบรรยากาศที่ดีอย่างนี้บ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์


ภาพถ่ายโดย ครูกาญจน์เขียนเรื่องโดย ครูกาญจน์ เช่นกัน

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2552 15:46

  สวนโรงเรียนนี้สวยจัง
  ..เด็กเทพ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2552 10:06

  อยากย้อนเวลากลับไปเรียนใหม่จัง

  ศิษย์เก่า ม.3/49

  ตอบลบ